اولین جشنواره صنایع برتر استان

 

22 الی 25 تیرماه 1395

 

خیابان کاشانی-محل کارخانه جنوب

 

غرفه الکترود اعتماد یزد