برخی از مشتریان شرکت الکترود اعتماد یزد


                           


   


 


و سایر تولیدکنندگان و شرکت های صنعتی کشور

 

شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران

شرکت صنعتی و معدنی چادر ملو

شرکت فراب ، مجری طرح های آب و انرژی

شرکت ایران ترانسفو

شرکت سنگ آهن مرکزی ایران

شرکت ناردیس

شرکت سازه های فلزی صفا ( یکی از بزرگترین سازندگان اسکلتهای فلزی در کشور )

شرکت پالایش نفت امام خمینی شازند

 

 

 

 

 

پیوست ها:
دانلود این فایل (پرسش نامه مشتريان.doc)پرسشنامه مشتریان[لطفا بعد از تکمیل فرم پرسشنامه آنرا به ایمیل روبرو ارسال نمایید. info@etemadelectrode.com]136 Kb