در صورت تمایل به همکاری،رزومه ی خود را (شامل مشخصات کامل،سوابق تحصیلی،سوابق کاری،مهارت های تخصصی و ...) در قالب یک فایل PDF به ایمیل شرکت ارسال نمایید.