سیم co2 بدون روکش مس(Copper less)

بهبود راندمان جوشکاری در صنایع وابسته به ربات

مناسب برای جوشکاری چندپاسه

  • فیلتر