الکترود سلولزی

الكترود سلولزي مناسب جهت جوشكاري خطوط لوله و مخازن  كه قوس الكتريكي آن داراي نفوذ و گرماي بالايي بوده و درپاسهاي ريشه و پركن استفاده ميشود.

 
  • فیلتر