الكترود Etemad E6013

معادل استاندارد :

AWS  SFA.5.1  E6013

 

DIN 1913   E 43 22 R ( C )3


معرفی الکترود : 
الكترود روتايلي سلولزي که جهت جوشكاري انواع فولادهاي ساختماني ، كشتي سازي و مخازن و لوله مناسب مي باشد . اين الكترود قابليت جوشكاري در  تمامي حالات را داشته و گرده جوش صاف و تميز بوده و سرباره به راحتي جدا ميشود .

 


 ترکیب شيميايي نمونه وار فلزجوش (درصد وزني):

S

P

Mn

Si

C

 0.02

0.02

0.45

0.4

0.08

 

 

 


 خواص مكانيكي فلز جوش:

 

مقاومت به ضربه  20+

ازدياد طول (%)

استحكام تسليم (N/mm2)

استحكام كشش (N/mm2)

55 <

22 <

450 - 350

550 - 450

 

 

 

 


 شدت جريان پيشنهادي بر حسب قطر و طول الكترود:

 

قطر الكترود (mm)

طول الكترود (mm)

جريان (A )

2.5

350

70-90

3.25

350

90-130

4

350

140-180

5

450

170-230

 

 

 

 

 

 

 

 


حالات جوشكاري : 

تخت – افقي –  عمودي سربالا -  بالاسر-  سرازير


 موارد مصرف : 

 

فولاد هاي ساختماني و عمومي  St  44  , St 52.3 , St 37 , St  33  

 

فولادهاي ديگ بخار HI  , HII  , St kw , St 35 kw 

 


فولاد هاي لوله سازي St E 320.7 , St 44.4    , St E 290.7 ,  St  E360.7 , St E 320.7 , St 52.0 ,  St 37.0 , USt37.0

فولادهاي كشتي سازي : فولاد هاي گريدهاي  تا B


 توجه

در صورت جذب رطوبت هوا، الكترودها در دماي 100 تا 120 درجه سانتیگراد خشكانده شود.

در مورد این محصول بپرسید