الكترود Etemad E8010

معادل استاندارد:

AWS  SFA.5.5  E8010 – G


معرفی الکترود : 
الكترود سلولزي با قدرت نفوذ بالا مناسب جهت جوشكاري خطوط لوله كه براي پاسهاي ريشه و پركن استفاده ميشود.

ترکيب شيميايي نمونه وار فلزجوش(درصد وزني) :

Cr

S

P

Mn

Ni

Mo

Si

C

0.18

0.02

0.02

0.7

0.3

0.3

0.25

0.12

 
 
 

خواص مكانيكي فلز جوش : 

مقاومت به ضربه   0

ازدياد طول   (%)

استحكام تسليم (N/mm2)

استحكام كشش (N/mm2)

 27 <

20 <

440 <

600 –550

 
 
 
 

شدت جريان پيشنهادي بر حسب قطر و طول الكترود : 

 

قطر الكترود (mm)

طول الكترود (mm)

جريان (A )

3.25

350

80-120

4

350

110-140

5

350

140-200

 

 

 

 

 

 

 


حالات جوشكاري : 
افقي– سربالا- بالاسر- عمودي سرازير

موارد مصرف : 
 
فولاد هاي ساختماني و عمومي St 360c , St  52-2 , St  52-3 St 33 , St  37

فولادهاي ديگ بخار HI  ,HII  ,HIII 

فولاد هاي لوله سازي  St 53.7, St 37.0 , St 37.4 , St 44.0  , St  38.7

توجه : 
در صورت نياز يك ساعت دردماي حدود 100 تا 120 درجه سانتیگراد خشکانده شود.

در مورد این محصول بپرسید