الكترود Etemad chrome 4

معادل استاندارد :

400 DIN  8555   E 1 UM


معرفی الکترود : 
 

الكترود قليايي كه براي ايجاد روكش سخت و مقاوم در برابر سایش به كار ميرود . سرباره جوش به راحتي جدا شده و فلز جوش مقاوم به ضربه ميباشد . 


تركيب شيميايي نمونه وار فلزجوش(درصد وزني) : 

Cr

Si

Mn

C

3

0.5

0.5

0.2

 
 
 
 

خواص مكانيكي فلز جوش : 

سختي بدون عمليات حرارتي

HRC   37-45

 

 
 
 
 

شدت جريان پيشنهادي بر حسب قطر و طول الكترود : 

قطر الكترود (mm)

طول الكترود (mm)

جريان (A )

3.25

450

100-130

4

450

130-170

5

450

170-240

 
 
 
 
 
 
 

حالات جوشكاري:
تخت – افقي –  عمودي سربالا -  بالاسر

موارد مصرف:
ايجاد لايه سخت از فلز جوش روي قطعاتي كه در معرض سايش و ضربه هستند نظير قطعات حفاري ، قالبها ، سنبه ماتريسها ، ريلها و حلزونيها

توجه  :
در صورت جذب رطوبت هوا، الكترودها دردماي حدود 300 درجه سانتیگراد به مدت 2-1 ساعت خشكانده شود.
در مورد این محصول بپرسید