الكترود Etemad chrome 55

معادل استاندارد :

55 – GP DIN  8555   E6 - UM


معرفی الکترود : 

الكترود روتايلي براي ايجاد روكش سخت روي قطعاتي كه در معرض سايش و ضربه هستند مناسب مي باشد . فلز جوش اين الكترود در برابر سايش توام با فشار مقاومت خوبي از خود نشان مي دهد .  


تركيب شيميايي نمونه وار فلزجوش(درصد وزني) : 

Cr

Si

Mn

C

9.5

1.8

0.65

0.6

 
 
 
 

خواص مكانيكي فلز جوش : 

سختي بدون عمليات حرارتي

HRC   54

 

 
 
 
 

شدت جريان پيشنهادي بر حسب قطر و طول الكترود : 

قطر الكترود (mm)

طول الكترود (mm)

جريان (A )

3.25

450

100-140

4

450

130-180

 
 
 
 
 
 

حالات جوشكاري:
تخت – افقي سربالا 

موارد مصرف:

لاينرها و قطعات مورد مصرف در معادن ، تعمير قالبها ، تعمير انواع چكشها و فكها ، سختكاري لبه ناخن بيلها و لودرها 


توجه  :
در صورت  احتمال جذب رطوبت هوا، الكترودها دردماي حدود 300 درجه سانتیگراد به مدت 2-1 ساعت خشكانده شود
در مورد این محصول بپرسید