الکترود Etemad E7018

معادل استاندارد :

 

AWS  SFA-5.1  E7018

DIN  1913   E51  54  B10


معرفی الکترود : 
الكترود قليايي پودر آهن دار با نرخ جايگزيني حدوداً 115% كه مناسب جهت جوشكاري انواع فولادهاي ساختماني،كشتي سازي ... مي باشد .اين الكترود از نرمي خاصي در حين جوشكاري برخوردار بوده و داراي پاشش (spatter ) كم و   ظاهر جوش ظريف و زيبا مي باشد.  

تركيب شيميايي نمونه وار فلزجوش(درصد وزني) : 

S

P

Mn

Si

C

0.02

0.02

1.3

0.6

0.07

 
 
 
 

خواص مكانيكي فلز جوش : 

مقاومت به ضربهه  20-

ازدياد طول(%)

استحكام تسليم (N/mm2)

استحكام كشش (N/mm2)

55 <

25 <

420 <

650 – 500

 
 
 
 

شدت جريان پيشنهادي بر حسب قطر و طول الكترود : 

قطر الكترود (mm)

طول الكترود (mm)

جريان (A )

2.5

350

60-90

3.25

450

90-140

4

450

130-180

5

450

170-240

 
 
 
 
 
 
 
 

حالات جوشكاري:
تخت – افقي – عمودي سربالا- بالاسر- عمودي سرازير

موارد مصرف:
فولاد هاي ساختماني و عمومي  St 360c,  St  52-2 , St  52-3, St 33, St37  

فولادهاي ديگ بخار HI  ,HII  , St 35kkw, 17mn 4kkw, 17mn4 

فولاد هاي لوله سازي St 37.0 , St 37.4 , St 44.0 , St  44.4  

فولادهاي كشتي سازيفولاد هاي گريدهاي A   تا E

فولادهاي ريخته گري GS  52 GS- 38, GS- 45,

فولادهاي دانه ريز St E 255 -355 , WSt E 255 – 355  

توجه  :
در صورت جذب رطوبت هوا، الكترودها در دماي 300 تا 350 درجه سانتیگراد خشکانده شود.
در مورد این محصول بپرسید