الكترود Etemad E7024

معادل استاندارد :

 

AWS  SFA.5.1  E7024

DIN  1913    E 51 22 RR 11 160


معرفی الکترود : 
الكترود روتايلي پودرآهن دار با نرخ جايگزيني حدود 160% كه براي پر كردن شيار هاي بزرگ و جوشكاري سازه هاي سنگين فلزي كاربرد دارد. جوشكاري با این     الكترود بسيار آسان بوده و پاشش كم و جدا شدن آسان سرباره و زيبايي گرده جوش از ويژگيهاي آن مي باشد. 

تركيب شيميايي نمونه وار فلزجوش(درصد وزني) : 

S

P

Mn

Si

C

0.02

0.02

0.75

0.38

0.07

 
 
 
 

خواص مكانيكي فلز جوش : 

مقاومت به ضربهه  20-

ازدياد طول(%)

استحكام تسليم (N/mm2)

استحكام كشش (N/mm2)

90 <

25 <

400 <

600 – 500

 
 
 
 

شدت جريان پيشنهادي بر حسب قطر و طول الكترود : 

قطر الكترود (mm)

طول الكترود (mm)

جريان (A )

3.25

450

140-170

4

450

160-200

5

450

190-280

 
 
 
 
 
 
 

حالات جوشكاري:
تخت – افقي 

موارد مصرف:
فولاد هاي ساختماني و عمومي  St  44  , St 52.3 , St 37 , St  33   

فولاد هاي ساختماني دانه ريز  St E255  to  StE 355

فولادهاي ديگ سازي HI  , HII    

فولادهاي كشتي سازيفولاد هاي گريدهاي A تا D

فولادهاي ريخته گري GS  38 – GS 42 – GS 45 – GS 52

توجه  :
در صورت جذب رطوبت هوا، الكترودها در دماي 180 درجه سانتیگراد به مدت 2-1 ساعت خشكانده شود
در مورد این محصول بپرسید