الكترود Etemad E7028

معادل استاندارد :

 

AWS   A.5.1  E7028 – H8

 

DIN  1913      E 51 54 B(R) 12 160


معرفی الکترود : 
الكترود روتايلي پودرآهن دار با نرخ جايگزيني حدود 160% كه براي پر كردن شيار هاي بزرگ و جوشكاري سازه هاي سنگين فلزي كاربرد دارد. جوشكاري با این     الكترود بسيار آسان بوده و پاشش كم و جدا شدن آسان سرباره و زيبايي گرده جوش از ويژگيهاي آن مي باشد. 

تركيب شيميايي نمونه وار فلزجوش(درصد وزني) : 

S

P

Mn

Si

C

0.02

0.02

1.2

0.6

0.08

 
 
 
 

خواص مكانيكي فلز جوش : 

مقاومت به ضربه     30-  20+

ازدياد طول   (%)

استحكام تسليم (N/mm2)

استحكام كشش (N/mm2)

85   150

22 <

400 <

600 - 500

 
 
 
 

شدت جريان پيشنهادي بر حسب قطر و طول الكترود : 

قطر الكترود (mm)

طول الكترود (mm)

جريان (A )

3.25

450

120-160

4

450

160-220

5

450

200-290

 
 
 
 
 
 
 

حالات جوشكاري:
تخت – افقي 

موارد مصرف:
فولاد هاي ساختماني و عمومي  St  44  , St 52.3 , St 37 , St  33   

فولاد هاي ساختماني دانه ريز  St E255  to  StE 355

فولادهاي ديگ سازي HI  , HII    

فولادهاي كشتي سازيفولاد هاي گريدهاي A تا D

فولادهاي ريخته گري GS  38 – GS 42 – GS 45 – GS 52

توجه  :
در صورت جذب رطوبت هوا ، الكترودها در دماي حدود 300 درجه سانتیگراد به مدت 2-1 ساعت خشكانده شود.
در مورد این محصول بپرسید