الكترود Etemad E8018

معادل استاندارد :

 

AWS  A.5.5  E8018 - G

 

DIN   8529    EY 5076  MN 1  Ni  B H 5


معرفی الکترود : 
الكترود قليايي مخصوص جوشكاري فولاد هاي دانه ريز كه فلز جوش آن بسيار چقرمه و عاري از هرگونه ترك مي باشد .

تركيب شيميايي نمونه وار فلزجوش(درصد وزني) : 

 S و P

     Ni

      Mn

  Si

C

0.02

0.8

1.6

0.5

0.07

 
 
 
 

خواص مكانيكي فلز جوش : 

مقاومت به ضربه  60-  20+

ازدياد طول   (%)

استحكام تسليم (N/mm2)

استحكام كشش (N/mm2)

75   200

22 <

500 <

690 - 600

 
 
 
 

شدت جريان پيشنهادي بر حسب قطر و طول الكترود : 

قطر الكترود (mm)

طول الكترود (mm)

جريان (A )

2.5

350

60-90

3.25

450

90-140

4

450

130-180

5

450

180-250

 
 
 
 
 
 
 

حالات جوشكاري:
تخت – افقي –  عمودي سربالا -  بالاسر

موارد مصرف:
فولاد هاي دانه ريز نظير TSt E 460   ,  TSt E 420    St E  460  , St E500  St E  420 ,TSt E 500  WSt E 460 , WSt E 500 

توجه  :
در صورت جذب رطوبت هوا، الكترودها در دماي حدود 300 درجه سانتیگراد به مدت 2-1 ساعت خشكانده شود.
در مورد این محصول بپرسید